joi, 24 septembrie 2009

Program de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin

Incepând cu luna octombrie 2009, Ministerul Sănătăţii va derula un program naţional de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, în scopul prevenirii şi combaterii acestei afecţiuni maligne, având ca obiectiv principal reducerea incidenţei formelor invazive de boală şi a mortalităţii datorate acestora.

Instituţiile prin care se derulează programul, la nivel judeţean, sunt:

- Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin

- Casa de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin

- Cabinetele de medicină de familie

- Cabinetele de obstetrică ginecologie

- Laboratoarele clinice

- Laboratoarele de anatomie patologică

Criteriile de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale, diferenţiate pe specialităţi medicale, sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 881/2009.

Conform calendarului de derulare a programului, fiecare furnizor de servicii medicale ce doreşte includerea în program, va depune la sediul Direcţiei de Sănătate Publică

Caraş-Severin, o cerere în acest sens, însoţită de un dosar, cuprinzând documentaţia justificativă de îndeplinire a criteriilor menţionate mai sus. Fiecare dosar va conţine un opis cu toate documentele conţinute şi numărul total de file, sub semnătura şi ştampila furnizorului.

Termenul de depunere a dosarelor de candidatură este 29.09.2009, orele 16,00

Textul Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 881/2009 este publicat în Monitorul Oficial nr. 547/06.08.2009 şi se găseşte şi pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Caraş-Severin la adresa www.asp-caras.ro.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu