duminică, 15 martie 2009

Ministerul Sănătăţii lansează o aplicaţie on-line pentru debirocratizarea relaţiei cu angajaţii din sănătate (2)

Solicitantul va aplica on-line pe site-ul www.ms.ro. După completarea unui chestionar cu date personale, va fi generată o cerere în format electronic, care urmează a fi tipărită şi semnată de către acesta. Cererea va avea un număr unic de identificare.
Solicitantul trimite prin poştă această cerere însoţită, după caz, de copii legalizate ale actelor necesare pentru eliberarea documentelor solicitate. Pentru prima categorie de documente eliberate de Ministerul Sănătăţii este suficientă doar cererea.
Toate aceste dicumente sunt recepţionate şi înregistrate la Ministerul Sănătăţii, procesarea lor realizându-se mult mai rapid în condiţiile actuale.
Solicitantul poate vizualiza în timp real, prin introducerea numărului unic de identificare primit pe cererea electronică, stadiul în care se află dosarul şi dacă este cazul completării acestuia cu alte acte.
Certificatele privind titlul şi gradul profesional pentru medic, medic dentist, farmacist, chimist, biolog, biochimist, vor putea fi ridicate de titular de la sediile Direcţiilor de Sănătate Publică judeţene.
Dacă doreşte, solicitantul poate primi şi un document scanat al actului solicitat.

Comunicat al Ministerului Sănătăţii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu